โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการโอนเข้าบัญชีไปแล้วจะไม่มีการโอนเงินกลับคืนให้นักลงทุน โบรกเกอร์บางรายไม่คืนแม้แต่เงินฝากเริ่มต้นด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นหลักการทั่ว ๆ ไปสำหรับการลงทุนในตลาดไบนารี่ เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทำนองนี้ได้ เนื่องจากการซื้อขาย/ลงทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดไบนารี่ออฟชั่นของประเทศรัสเซียบางแห่งไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น นักลงทุนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ให้รอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถี่ถ้วน “ก่อน” การตัดสินใจลงทุน

เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่า  โบรกเกอร์ที่เปิดทำการเพื่อหลอกลวงประชาชน เมื่อคุณหลงโอนเงินให้โบรกเกอร์ในลักษณะนี้ไปแล้ว ตามทฤษฎี คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันที่กำกับดูแลด้านกฎหมายได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณจะไม่สามารถขอให้เขาคืนเงินให้คุณด้วยวิธีตามกฎหมายได้ ดังนั้น โอกาสที่คุณจะได้เงินที่คุณสูญแล้วจึงเป็นเรื่องยากมาก ๆ

หากความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไบนารี่ออฟชั่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความเป็นไปได้ที่จะขอให้บริษัทคืนเงินให้กับคุณ โดยคุณสามารถติดต่อได้ที่องค์กรที่คอยกำกับดูแลโบรกเกอร์นั้น ๆ อยู่ ซึ่งก็คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้ อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง เนื่องจากโบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้มักจะไม่หลอกลวงนักลงทุนอยู่แล้ว เพราะเสี่ยงต่อการถูกยึดใบอนุญาตดำเนินการ ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้เวลามาก

เงินทีได้รับคืนมาจะถูกคืนผ่านมาระบบการจ่ายเงินหรือไม่

ขั้นตอนนี้จะไม่นำมาใช้กับการกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม  เงินคืนจะถูกส่งกลับเข้าบัญชีจ่ายเงินของคุณก็ต่อเมื่อคุณร้องขอไปแบบนั้น โดยเงินทุนที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังโบรกเกอร์นั้น ๆ ขั้นตอนนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเงินทุนนั้นถูกโอนโดยบัตรชำระเงินของธนาคาร ซึ่งเป็นบัตรที่ระบบการจ่ายเงินรองรับ เช่น บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์ เป็นต้น (ซึ่งบนบัตรควรจะมีตราโลโก้ติดอยู่)

หากบัญชีของคุณได้รับการชดเชยในด้วยวิธีอื่น ๆ แล้ว การทำเช่นนี้อาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าใดนัก ดังนั้น เมื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมในการโอนเงิน คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงการธรรมเนียมต่าง ๆ ในการดำเนินการด้วย ในกรณีเช่นนี้ คุณมีโอกาสได้รับเงินคืน ถ้าโบรกเกอร์พยายามทำให้เรื่องยากขึ้นเพื่อที่จะปฏิเสธการจ่ายเงิน

LEAVE A REPLY